OpenVPN connect app won’t open ( client software )

Wanneer het dubbel klikken op de snelkoppeling de software OpenVPN niet doen openen dien je het volgende uit te voeren: Start verkenner, type in de balk: %temp% en verwijder hier de volledige inhoud.Herstart hierna de computer en de VPN client software zal het daarna...

Hoe stel ik in Microsoft Outlook mijn handtekening in?

Dit kan je in Outlook instellen onder: 1. Bestand 2. Opties 3. Email4. HandtekeningMaak een nieuwe handtekening ( 1 ) , koppel deze aan je account ( 2 ) en zorg dat deze standaard wordt gebruikt bij een nieuwe mail en een antwoordt ( 3 ). Kopie dan onderstaande...