OVEREENKOMST betreft Internet en Wifi

  Beste huurder van de locatie: Unit:

  In opdracht van de verhuurder voorzien wij dit gebouw van Internet en Wifi. Wij bieden een basis
  Internetverbinding aan i.c.m. met Wifi waarbij een “eigen” netwerk ( VLAN ) krijgt en u dus
  “gescheiden” bent van de overige huurders.

  Maandelijkse kosten
  U kunt kiezen uit drie verschillende opties:

  Kiest u voor deze optie dan graag opgeven welke poorten u in gebruik wil hebben:
  Poort nummers:

  Kiest u voor deze optie dan graag opgeven welke poorten u in gebruik wil hebben:
  Poort nummers:

  Welke Wifi naam mag uw netwerk krijgen:

  Welk wachtwoord wilt u hebben:

  Zelf contact opnemen kan natuurlijk: per email info@beam-it.nl of even bellen naar 070-8209950.

  Eenmalige kosten

  Voor het realiseren van de netwerk verbindingen ( VLAN ) en eventuele Wifi oplossing reken wij eenmalig € 49,- ex btw mits u één a twee units huurt. Huurt u meer dan 2 units dan kunt u het beste even contact openen wat de eenmalige kosten dan zullen worden.

  Duur

  Uw internet en/of wifi abonnement heeft één maand opzegtermijn. De abonnementen hebben geen vast contract voor een bepaalde periode. Opzegging dient voor de laatste dag van de maand gedaan te worden per email: info@beam-it.nl

  VoIP

  VoIP is een hele gevoelig dienst die door vele partijen wordt aangeboden via allerlei verschillende providers. Uit ervaring is gebleken dat wij helaas alleen het product VoIP kunnen ondersteunen wanneer u als klant zowel de Internet verbinding bij ons afneemt als wel de VoIP dienst.

  Via Beam IT heeft u al vanaf € 6.95 uw eigen VoIP Centrale per gekoppeld toestel en of basisstation.
  Uw eigen nummer, bijv 070, kost per maand € 1,75 Gesprekskosten gaan achteraf per maand en zijn afhankelijk van uw belgedrag.

  SLA ( Service Level Agreement)

  Alle verbindingen worden gemonitord waarbij op het moment van uitval er meerdere alarmbellen afgaan bij de Provider, Beam IT en onze monteurs. Bij Beam IT spreken wij geen tijdsspanne af wanneer de verbinding weer hersteld dient te zijn, wij weten namelijk als geen ander dat dit zo snel mogelijk hersteld moet worden en zetten ons hier dus ook voor de volle 100% in. Wij weten dat een goed werkende Internet verbinding van groot belang is voor uw onderneming.

  Ons beheer geldt t/m de Switch, na de switch bent u zelf verantwoordelijk voor het netwerk cq de
  werking van uw apparatuur. Uiteraard kunnen wij u wel adviseren en als u dit wenst willen wij dit
  ook beheren cq aanleggen. Vraag naar de mogelijkheden.

  Aansprakelijkheid

  Beam IT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan alle, door Beam IT geleverde en geplaatste, apparatuur door externe factoren, zoals schade ontstaan door storm, bliksem, overmatige neerslag etc.

  Storing

  Mocht zich een storing voordoen dan kunt hier melding van maken en wij zullen zo spoedig mogelijk dit voor u gaan behandelen.
  Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 t/m 17:30.
  070-8209950 / info@beam-it.nl

  Netwerk en Beveiliging

  Voor de beste werking van alle apparatuur adviseren wij om alle rand netwerk apparatuur aan te sluiten op onze Switch. De switch zal zo ingedeeld worden dat uw “kantoor” netwerk gescheiden wordt van de rest van het gehele netwerk om zo een veilige en optimale werkomgeving te garanderen.

  Algemene voorwaarden

  Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn afgebeeld op onze website
  > Beam IT - Algemene Voorwaarden

  Hierbij verklaart u dat u de algemene voorwaarden heeft ontvangen en akkoord te gaan met de inhoud en toepasselijkheid hiervan.

  Betaling

  De maandelijkse abonnementskosten en eenmalige kosten zullen worden verrekend per automatische incasso na ondertekening van het onderstaande machtigingsformulier.

  Naam incassant: Beam IT
  Incassant ID: NL24ZZZ609397610000

  ** Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

  CONTRACTANT

  Naam:

  Graag hieronder digitaal tekenen (m.b.v. de muis)